Partner Opony Polska z tytułem Diamenty Forbesa 2023

Sieć serwisów Partner Opony Polska została laureatem prestiżowej nagrody Diamenty Forbesa 2023.

Była to 15. edycja tego wyjątkowego rankingu przygotowanego przez redakcję magazynu „Forbes”, we współpracy z firmą Dun&Bradstreet.

Firmy otrzymujące tytuł Diamenty Forbesa oceniane są na podstawie szwajcarskiej metody wyceny spółek i muszą spełniać szereg wytycznych, potwierdzających ich niezachwianą wiarygodność. Firma nagrodzona w rankingu musi być rentowna (na podstawie wskaźników EBIT i ROA), wykazywać wysoką płynność bieżącą i nie zalegać z płatnościami. Oprócz tego laureaci muszą notować dodatni wynik finansowy oraz dodatnią wartość kapitałów własnych. W efekcie nagradzane są przedsiębiorstwa o największej dynamice rozwoju i osiągające najwyższy średni roczny wzrost wartości.

diamenty forbes 2023