Zostań naszym Partnerem

Masz serwis? Dołącz do nas!

Kierowcy coraz chętniej korzystają z serwisów należących do sieci, ponieważ są one kojarzone z wysoką jakością usług i dbałością o satysfakcję klientów. Niezależny serwis przystępujący do grupy działającej pod wspólną marką zyskuje zatem mocniejszą pozycję rynkową i często również szerokie wsparcie biznesowe. W Partner Opony Polska staje się jednocześnie współwłaścicielem spółki, mającym realny wpływ na wiele kluczowych decyzji biznesowych całej grupy, co odróżnia nas od sieci organizowanych przez producentów opon. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą dla serwisów.

Korzyści z przystąpienia do sieci Partner Opony Polska

Filozofia Partner Opony Polska zakłada wspólne działanie wszystkich udziałowców, ukierunkowane na budowę silnej i dobrze rozpoznawalnej marki POP, poprzez stały rozwój i podnoszenie jakości usług w serwisach sieci. W tym celu każdy udziałowiec otrzymuje znaczące wsparcie w obrębie wielu obszarów zarządzania firmą.

Najważniejsze korzyści dla naszych serwisów obejmują:

Korzyści program Partner Opony

Atrakcyjne warunki handlowe u dostawców towarów i usług.

Korzyści program Partner Opony

Ogólnopolskie umowy z klientami flotowymi.

Korzyści program Partner Opony

Oprogramowanie do zarządzania magazynem depozytowym.

Korzyści program Partner Opony

Ponadregionalną reklamę i wsparcie marketingowe.

Korzyści program Partner Opony

Wymianę doświadczeń i informacji gospodarczych pomiędzy udziałowcami.

Korzyści program Partner Opony

Szkolenia branżowe z zakresu zarządzania firmą i wiedzy technicznej.

Przystąpienie do sieci Partner Opony Polska zwiększa zdolność konkurencyjną serwisów i wspiera ich rozwój.

Znajdź serwis Partner Opony Polska

Czego oczekujemy od Ciebie?

Oprócz kilku ogólnych warunków jakie powinien spełniać serwis przystępujący do sieci POP (odpowiedni standard budynków i wyposażenia technicznego, lokalizacja, wykwalifikowany zespół itp.), oczekujemy zaangażowania we wdrażanie rozwiązań budujących markę Partner Opony Polska.

Najważniejsze obszary współpracy obejmują:

  • Dokonywanie przez serwis zakupów opon i innych określonych towarów na bardzo korzystnych warunkach za pośrednictwem centrali sieci.
  • Stosowanie się do zaleceń centrali w obrębie działań marketingowych i zarządczych.
  • Dbałość o pozytywny wizerunek sieci Partner Opony Polska.
  • Aktywny udział w spotkaniach roboczych, szkoleniach, grupach konsultacyjnych - wspieranie sieci POP swoim doświadczeniem i wiedzą.
Zostań Partnerem Partner Opony

Formularz zgłoszeniowy